Skip to content →

HELENE CALLESEN Posts

SORT LER SOM SORT SOL

– udstilling af nye ler på papirværker i Vadehavscentrets café i februar og marts 2023

Keramiker og billedkunstner Helene Callesen har en anderledes tilgang til kunstnerisk arbejde med ler, hvor det traditionelt funktionelle og skulpturelle naturmateriale, anvendes som trykfarve på papir. Callesen har siden 2011 arbejdet med processen omkring ler på papir. Det har inddraget de naturlige jordfarver, og Callesen tilføjer også farve. Processen skaber todimensionale billeder, der i sit udtryk drager paralleller til malerkunsten og stadig bevarer lerets oprindelige fysiske udtryk, den særlige forankring i geologien.1

Processen

I mit arbejde er jeg nysgerrig efter hvilke udtryk, der gemmer sig i en lertype. Jeg træder et skridt tilbage og lader leret overraske mig med de udtryk der opstår ved at jeg påvirker det på forskellig måde. Eksempelvis lader jeg ler og vand bevæge sig rundt på papiret, hvorved de fine korn fæstner sig forskelligt. Jeg indsamler det meste ler selv og overraskes over at der f.eks i en sort glimmerler ikke kun befinder sig glimmer, men også en gylden okker. Det er små gaver leret gemmer på og som jeg forsøger at indfange og gøre til et billede.

At lade jorden danse

Det der interesserer mig er forbindelsen mellem menneske og ler. Jeg er f.eks. meget inspireret af poesien i forskellige skabelsesmyter. Eksistentielle spørgsmål omkring menneskets væren i verden optager mig. Jeg ser verden som en del af mennesket og mennesket som en del af verden, og for mig kan et menneskes indre stemninger sammenlignes med det synlige landskab og fuglenes flugt. Serien af sort sol billeder er lavet ud fra en dyb fascination og glæde over naturens fænomener og er en hyldest hertil. Billederne er et forsøg på at få jorden til at danse.

1Om Helene Callesens arbejde; Ler på papir, af Nikolaj Callesen 2015

Leave a Comment